Dịch vụ cắt, sơn móng tại nhà

I installed the Loco plugin for the translation of the site into Spanish. After translating much of the theme, the changes are not reflected even after saving and synchronizing. What’s going on? I have to do something? I can create a user if you want to see the site

I installed the Loco plugin for the translation of the site into Spanish. After translating much of the theme, the changes are not reflected even after saving and synchronizing. What’s going on? I have to do something? I can create a user if you want to see the site


Liên hệ: Lê Tuyết Nhung
Địa chỉ: 11/113 Nguyễn Khuyến
Điện thoại: 0915662355 | Bấm để gọi
Địa chỉ E-mail: nhung11133@gmail.com | Gửi mail

Tin đăng cùng tác giả:

    Đăng ký tài khoản
    Tạo mật mã mới